Tiráž

Tiráž

Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H.

St. Martins Therme & Lodge
Im Seewinkel 1
7132 Frauenkirchen
AUSTRIA
T: +43 (0) 2172 20 500
F: +43 (0) 2172 20 500 -799
M: info@stmartins.at
W: http://www.stmartins.at
IČO: FN 295920b
DIČ: ATU63552033

Obsah tejto stránky je chránený autorskými právami. Všetky práva vyhradené. Používanie všetkých údajov uvedených na stránke - aj čiastočné - nie je bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. povolené.

Zánik nároku na záruku: Informácie a obsah tejto internetovej stránky boli starostlivo zostavené, spoločnosť TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. nepreberá ale žiadnu záruku za správnosť, kompletnosť alebo aktuálnosť údajov, ktoré sa na tejto stránke nachádzajú.

Všetky údaje uvedené na tejto stránke môže používať užívateľ iba na vlastné riziko. Obsah stránky podlieha rakúskemu právu. K všetkým údajom uvedeným na vašej stránke vlastní spoločnosť TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H., príslušný uvedený partner alebo tvorca stránky vlastnícke a ostatné ochranné práva. Spoločnosť TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. si vyhradzuje právo, kedykoľvek vykonať zmeny, vymazanie alebo vypnutie údajov na stránke. Keď aktivujete odkazy, opustíte prípadne internetovú stránku spoločnosti TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H.. Spoločnosť nekontrolovala obsah interneových stránok pod odkazmi a nepreberá preto v žiadnom prípade záruku za ich obsah, prípadne produkty a služby, ktoré sú na týcho stránkach ponúkané. Spoločnosť TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. vylučuje akúkoľvek záruku alebo nároky na náhradu škody v súvislosti s obsahom vašich internetových stránok. Práva k fotografiám a ich používanie Spoločnosť St. Martins Therme & Lodge nezaručuje výhradné a prenosné právo na používanie všetkých fotografií, ktoré jej boli poskytnuté k dispozícii, na redakčné účely v rámci informačných služieb, a na ich poskytnutie tretím osobám za účelom opätovného zhodnotenia (hlavne na tlačové a on-line účely). Zdroj pre impresie termálneho kúpaliska a hotela: „[Ihr Medium/St. Martins Therme & Lodge/ Peter Rigaud]", obrázky z tlače a slávnosného ovorenia: „[Ihr Medium]/St. Martins Therme & Lodge].