Odtlačok
Sledujte stopu

Odtlačok


St. Martins

Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. Therme & Lodge Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen RAKÚSKO T: +43 2172 20 500 F: +43 2172 20 500 799 M:info@stmartins.at W: https://www.stmartins.at/

Registračné číslo spoločnosti: FN 295920b
IČ DPH: ATU63552033

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Všetky práva sú vyhradené. Použitie akéhokoľvek obsahu - vrátane výňatkov - nie je povolené bez výslovného písomného povolenia spoločnosti TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H..

Upozornenie: Informácie a obsah tejto webovej stránky boli starostlivo zostavené, ale spoločnosť TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť údajov uvedených na svojej webovej stránke.

Všetok sprístupnený obsah môže používateľ používať len na vlastné riziko. Obsah podlieha rakúskemu právu.

Spoločnosť TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. alebo partner či výrobca uvedený v každom prípade vlastní autorské práva a iné práva duševného vlastníctva k celému obsahu na vašej webovej stránke. Spoločnosť TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, vymazať alebo vypnúť určitý obsah.

Ak aktivujete odkazy, môžete opustiť webovú stránku spoločnosti TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H.. Tá nekontrolovala obsah odkazovanej webovej stránky, a preto nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za jej obsah, výrobky a služby na nej ponúkané.

Spoločnosť TBS Therme Seewinkel Betriebsgesellschaft m.b.H. vylučuje akúkoľvek zodpovednosť alebo nároky na náhradu škody v súvislosti s obsahom vašej webovej stránky.


St. Martins Práva na fotografie a ich použitie Spoločnosť Therme & Lodge udeľuje nevýhradné a prenosné právo na použitie všetkých poskytnutých fotografií na redakčné účely v rámci informačných služieb a na ich sprístupnenie tretím stranám na akúkoľvek formu ďalšieho použitia (najmä na tlač alebo online použitie).

Fotografie: St. Martins Rudi Dellinger http://rudygraphy.com/ / Fotolia.de/ Steve Haider/ Karol Achberger/ Kaeptn Chemnitz / Leander Khil www.khil.net / Stefan Serringer www.malerisch-untalentiert.at

Kredity stránky: Online koncept a implementácia: high.one Online Marketing

V záujme zrozumiteľnosti sme upustili od používania formulácií súvisiacich s pohlavím. Samozrejme, všetky pohlavia sú vždy myslené rovnako, aj keď sa výslovne hovorí len o jednom z pohlaví.

Informácie o riešení sporov online podľa článku 14 ods. 1 nariadenia o RSO
Komisia EÚ ponúka možnosť riešenia sporov online na ňou prevádzkovanej platforme (tzv. "platforma RSO"). Platforma ODR môže slúžiť ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb. Na túto platformu sa možno dostať prostredníctvom externého odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Obsadenosť termálnych kúpeľov

Rezervácia nie je potrebná.

bathing lake-teplota
26.9 °C

Webová kamera a počasie

explorers-Stena
test
Používate zastaraný prehliadač. Webová stránka sa nemusí zobrazovať správne. Zatvoriť