Materské školy a školy
Exkluzívne programy
Sledujte stopu

Školské programy

Naša ponuka najmä pre škôlky a školy ponúka jedinečné zážitky v prírode, pedagogiku s asistenciou zvierat a vzdelávanie na farme vo vysokej kvalite.

Zážitok z prírody
VŠETKY ROKY

Najdôležitejšie informácie o Safari

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 24,- € za dieťa

Informácie a žiadosť
APR-OKT

Biotopy v Seewinkel

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
APR-OKT

Klobúková pastvina a jej obyvatelia

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
Pedagogika s asistenciou zvierat
APR-OKT

Kurčatá a ich voľne žijúci príbuzní

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
VŠETKY ROKY

Barokové osly, ovce a spol.

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
VŠETKY ROKY

Zviera a my - Teambuilding a úvod do výcviku zvierat

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 24,- € za dieťa

Informácie a žiadosť
Škola na farme
VŠETKY ROKY

Povolanie Chovateľ zvierat na pol dňa

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
VŠETKY ROKY

Ovce a kozy sa predstavujú

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
APR-OKT

Život v krajine a na zemi

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
Klíma a my
VŠETKY ROKY

Ekologická stopa

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
Výskumná stanica
VŠETKY ROKY

Králiky a hlodavce

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
VŠETKY ROKY

Safari na výskumnej stanici

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 18,50 € za dieťa

Informácie a žiadosť
VŠETKY ROKY

Výskumný pracovník - Kasperl

Trvanie: 25 až 30 minút
Cena: 5,- € za dieťa

Informácie a žiadosť
Školský program Active
VŠETKY ROKY

Fit a zdravý vďaka cvičeniu

Trvanie: 3 hodiny
Cena: 24,- € za dieťa

Informácie a žiadosť
Obsadenosť termálnych kúpeľov

Rezervácia nie je potrebná.

Webová kamera a počasie

explorers-Stena
HLAVNÉ BODY SAFARI

V závislosti od ročného obdobia sa rôzne miesta v Seewinkel navštevujú vlastným vozovým parkom St. Martins Therme & Lodge. Majú sa tu zachytiť ekologické vzájomné vzťahy a spoznať charakteristické črty regiónu.

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 38 OSÔB (VČETNE UČITEĽOV)
Stupeň školy: od 3. ročníka ZŠ, nižší stupeň ZŠ, vyšší stupeň ZŠ

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Aký je súčet 4 a 6?
BIOTOPY V OBLASTI SEEWINKEL

Na našej vlastnej terénnej stanici pri jazere St. Andräer Zicksee (lodenica) sa podrobnejšie rozoberajú a spoznávajú rôzne biotopy jazera Seewinkel (trstiny, salt pond, lúky až po pásmo vetrolamov) a ich obyvatelia.

Stupeň školy: základná škola, nižšia škola, vyššia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Aký je súčet 8 a 3?
KLOBÚKOVÁ PASTVINA A JEJ OBYVATELIA

Na stránke St. Martins si zblízka pozrieme pastviny pre ovce a kozy. Aké je to byť pastierom? Aké divé zvieratá a rastliny žijú na pastvinách? Čím prispievajú hospodárske zvieratá k ochrane druhov?

Stupeň školy: základná škola, nižšia škola, vyššia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Aký je súčet 1 a 2?
KURČATÁ A ICH VOĽNE ŽIJÚCI PRÍBUZNÍ

Prostredníctvom našich St. Martins kurčiat je vtáčí svet vysvetlený spôsobom, ktorý je dostatočne blízky na dotyk a zároveň názorný. Po "kuracej časti" sa zábavný program zavŕši pozorovaním vtákov na stránke St. Martins a získané poznatky sa uplatnia v praxi.

Stupeň školy: základná škola, nižšia škola, vyššia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Aký je súčet 9 a 7?
BAROKOVÉ OSLY, OVCE A SPOL.

Počas prechádzky na stránke St. Martins sa navštívia osly, kozy a ovce a predstavia sa rôzne charaktery zvierat. Okrem technických vstupov sa venujeme aj pozorovaniu a kontaktu so zvieratami.

Stupeň školy: základná škola, nižšia škola, vyššia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Vypočítajte 3 plus 6.
ZVIERA A MY - TEAMBUILDING A ÚVOD DO VÝCVIKU ZVIERAT

Naše St. Martins zvieratá nás podporujú ako certifikovaní spoluobčania pri našej práci v prírode. Okrem správneho prístupu a veku primeraných tém, ako je socializácia a životné prostredie, sa poskytuje aj pohľad na výcvik zvierat.

Stupeň školy: nižšia škola, vyššia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Aký je súčet 4 a 6?
PROFESIA OŠETROVATEĽ ZVIERAT NA POL DŇA

Podrobne sa rozoberajú činnosti chovateľov zvierat a potreby a požiadavky rôznych druhov zvierat. Formou aktívnej práce priamo na zvierati a v stajni môžu deti hneď začať ako chovatelia zvierat!

Stupeň školy: materská škola, základná škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Vypočítajte 7 plus 3.
OVCE A KOZY SA PREDSTAVUJÚ

Zoznámenie sa s našimi ovcami a kozami. Podrobnejšie sa rozoberajú rôzne spôsoby chovu a naše spotrebiteľské správanie s cieľom podporiť uvedomelý prístup k potravinám.

Stupeň školy: 3. ročník základnej školy, nižšia škola, vyššia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Vypočítajte 2 plus 5.
ŽIVOT V KRAJINE A NA ZEMI

Pôda je základom nášho života! Na stránke St. Martins spoločne skúmame, kto žije v pôde a na pôde. Spoločne skúmame témy, ako je napríklad utesnenie pôdy, rôzne typy pôdy a čo je zdravá pôda.

Stupeň školy: 3. ročník základnej školy, nižšia škola, vyššia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Prosím, doplňte 5 a 7.
EKOLOGICKÁ STOPA

Žijeme vo veľkom! Všetci spotrebúvame zdroje. V našej spoločnosti oveľa viac, ako potrebujeme na prežitie. Na praktických príkladoch sa snažíme zistiť, aké dôsledky to v konečnom dôsledku má. Čo je ekologická stopa? Čo môže každý z nás urobiť pre ochranu životného prostredia a klímy?

Stupeň školy: 3. ročník základnej školy, nižšia škola, vyššia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Vypočítajte 8 plus 4.
KRÁLIKY A HLODAVCE

Naše certifikované králiky si idú z cesty, aby sa vás dotkli. Akú starostlivosť tieto zvieratá vlastne potrebujú? Ako a kde žijú ich voľne žijúci príbuzní? Pri podrobnejšom skúmaní musíte získať veľa vedomostí skôr, ako sa rozhodnete chovať domáce zviera v súkromí.

Stupeň školy: základná škola, nižšia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Aký je súčet 7 a 3?
SAFARI NA VÝSKUMNEJ STANICI

Prehliadka výskumnej stanice St. Martins umožňuje nahliadnuť do rozmanitého sveta zvierat a podrobnejšie sa zoznámiť s rôznymi druhmi. Názorným spôsobom sú predstavené a vysvetlené slimáky, hrôzy, strašidelné plazy a králiky.

Stupeň školy: materská škola, základná škola, nižšia škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Aký je súčet 7 a 6?
VÝSKUMNÍK-KASPERL

MOŽNOSŤ DODATOČNEJ REZERVÁCIE NA VŠETKY PROGRAMY

Punch and Judy zažíva veľké dobrodružstvá v našom multimediálnom divadle na St. Martins Therme & Lodge! Témy týkajúce sa životného prostredia sú prezentované zábavnou a pre deti prívetivou formou. Vedome sa venuje pozornosť všetkým zmyslom. Deti nie sú len pri tom, sú takpovediac priamo uprostred diania!

Oblečenie: Vyberte si voľné oblečenie a papuče, pretože v kúpeľoch je pomerne teplo.

Stupeň školy: materská škola, základná škola

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Pridajte prosím čísla 2 a 5.
FIT A ZDRAVÝ VĎAKA CVIČENIU

Fit a zdravý! Tento program je zameraný na pohyb a zábavu. Posilňuje sa uvedomovanie si vlastného tela, sebavedomie a koncentrácia. Jednotlivé stanovištia sú závislé od ročného obdobia a počasia a zahŕňajú rôzne druhy aktivít od lukostreľby, pohybu so zvieratami, jogy s ovečkami až po stand-up paddle a step golf. Vstup do termálnych kúpeľov je spoplatnený.

Stupeň školy: nižšia škola, vyššia škola

DÔLEŽITÉ: Ak plánujete využiť kúpalisko, budete musieť zaplatiť aj vstupné do termálnych kúpeľov pre skupiny, inak budete počas programu navštevovať výskumnú stanicu.

DÁTA

WISHMIN
NÁZOV ŠKOLY/ŠKÔLKY

KONTAKTNÉ ÚDAJE KONTAKTNÁ OSOBA

TITUL
FORENAME
SURNAME *
EMAIL *
TELEFÓN *

FAKTURAČNÁ ADRESA

POSTCODE *
LOKALITA *
STREET *
POZEMOK *

INÉ

NOVINKY
Vypočítajte 7 plus 2.
Používate zastaraný prehliadač. Webová stránka sa nemusí zobrazovať správne. Zatvoriť